Home > News > Samfélagsspor – Arnarlax 2023

Samfélagsspor – Arnarlax 2023

Arnarlax lét nýverið PWC gera skýrslu um samfélagsspor fyrirtækisins fyrir árið 2023.
Í skýrslunni er gerð grein fyrir framlagi fyrirtækisins til samfélagsins, þar á meðal greiðslu skatta og opinberra gjalda.

Framlag Arnarlax til samfélagsins kemur með ýmsu móti, meðal annars með því að greiða laun og tengd gjöld, aðkeypta þjónustu, aðkeyptar vörur, greiðslu fjármagnsgjalda, styrki, auk greiðslu skatta og gjalda til opinberra aðila.

Heildarskattar og gjöld fyrirtækisins hækkuðu um 21% á milli áranna 2022 og 2023 og endaði í 1.705 milljónum íslenskra króna fyrir síðastliðið ár að frátöldum tekjuskatti. Arnarlax greiðir nú 198 milljónir króna í tekjuskatt árið 2024.

Fyrirtækið er mjög stolt af sínu framlagi til samfélagsins.

Skýrsluna má finna neðst í fréttinni

 

English: 

Arnarax just released its annual Community Footprint Report for 2023 made by PWC for Arnarlax. The report outlines the company’s contribution to the community, including the payment of taxes and government fees.

Arnarlax contribution to the community comes in various ways including paying salaries and related expenses, purchased service, purchased goods, payment of financial fees, grants, in addition to the payment of tax and fees to public authorities.

Our total community footprint increased by 21% between 2022 and 2023 and ended at ISK 1,7 billion for the year excluding income tax. Arnarlax will now pay 198 million ISK in income tax 2024.

Arnarlax is very proud of its community footprint.

The report you can find here below

 

Skýrsla / Report:

Íslenska:

Samfélagsspor Arnarlax 2023

English:

Community Footprints Arnarlax 2023